Coronamaatregelen Chiro Zondagen

Elke groep mag maximaal uit 10 ketten bestaan. Hierdoor zullen we sommige grote groepen moeten splitsen, maar zo kan iedereen iedere zondag komen.

 

Verder hebben we besloten dat nu ook de Kwiks en Rakkers, net zoals de oudere groepen, een mondmasker moeten dragen op de Chiro.

We verzamelen ook nog steeds op verschillende plaatsen. De meisjes en kriebels verzamelen op de parking van de leerkrachten en de jongens ter hoogte van de kerk.

Ook zullen de kinderen op deze plaatsen terug kunnen worden opgehaald na afloop van de Chiro.

Andere regels die wij toepassen om alles veilig te laten verlopen:

  • voortaan is het ook verplicht voor iedereen die ouder is dan 12 jaar, permanent van het begin tot het einde van de Chiro een mondmasker te dragen, dit geldt dus voor zowel ketten als leiding

  • handontsmetting bij aanvang van de Chiro

  • zo veel mogelijk buiten spelen en bij slecht weer blijft elke groep in zijn lokaal met de ramen open, kleed je kind dus warm aan

  • we hebben extra binnenruimte ter beschikking gekregen van regina caeli

Verder vragen we jullie ook jullie kind thuis te houden in volgende gevallen:

  • als je kind vanaf 3 dagen voor de opkomende zondag symptomen vertoont of ziek is

  • als je kind in contact is gekomen met iemand die positief heeft getest

  • als iemand van de dichte contacten van je kind symptomen heeft (en nog geen uitsluitsel heeft dat hij/zij negatief is)

 

Als je kind positief test en dit waarschijnlijk ook was op een Chirozondag gelieve ons dan direct te contacteren zodat wij maatregelen kunnen nemen om eventueel verdere verspreiding tegen te gaan.

Het zijn veel regels maar het is nodig om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Op deze manier volgen we de maatregelen van de overheid volledig op en zelfs wat strikter.

Moesten de regels weer eens veranderen zullen wij ons hier uiteraard naar schikken en jullie updaten via deze pagina en mail.

121831483_3888981097796172_7453312223916
122113618_3888978371129778_4089601809761
Bubbel locaties meisjes
Bubbel locaties jongens